< POWRÓT

Notatka w przygotowaniu
Anna Maria

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Włoch

A tu opis podobnego spotkania: Informator Ochoty i Włoch

W piątek, 30 marca br., o godzinie 18,30 odbyło się w szkole podst. nr 94 przy Cietrzewia 22a spotkanie z burmistrzem Dzielnicy Włochy, w ramach akcji "Masz głos, masz wybór". Info o akcji na stronie http://www.maszglos.pl

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy.

Ze strony zarządu Dzielnicy w  spotkaniu wzięli udział:

Mieszkańcy Starych i Nowych Włoch stawili się w liczbie kilkudziesięciu osób.

Prowadzącym był Pan Piotr Frontczak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatleskiego.

Burmistrz przedstawił plany działań dla Dzielnicy na obecną kadencję, pod kątem głównych problemów. Niestety niezupełnie zbieżne są opinie mieszkańców i Burmistrza co do tego, CO jest problemem w Dzielnicy...

Prezentacja planów była wspomagana graficzną prezentacją multimedialną i składała się z omówienia następujących spraw:
 1. drogi - Dzielnica podjęła się zadania należacego do ZDM, tj. remontu dróg powiatowych, aktualnie trwa remont części ulicy Popularnej,
 2. budowa mieszkań komunalnych - we Włochach nie było problemu pozbawienia własności kamienic dekretem Bieruta, kamienice są nadal prywatne, często niedoinwestowane, w złym stanie technicznym; lokatorzy potrzebują pełnowartościowych mieszkań,
 3. obiekty sportowe i rekreacyjne - brak takich obiektów, Dzielnica planuje budowę hali sportowej z pływalnią na Okęciu, drugi obiekt we Włochach, przy Ryżowej obok Fortu Włochy (wniosek w tej sprawie dopiero poszedł do Rady Warszawy),
 4. obiekty oświatowe - brak przedszkoli,
 5. ochrona zdrowia - planowana jest nowa przychodnia przy Cegielnianej / Techników, na gruncie będącym własnością miasta,
 6. obiekty kultury - odbudowa i rozbudowa dawnego kina Olsztyn w celu umiejscowienia tam Domu Kultury,  jest w fazie przetargu na wykonawcę, planowany termin zakończenia prac to jesień 2008r.
Po wystąpieniu burmistrza nastąpiły pytania mieszkańców. Dla zachowania porządku należało się zapisać do głosu, każdy miał na swoją wypowiedź 2 minuty.

Notowałam sobie pytania, ale z powodu rozgrzewającej się atmosfery spotkania, kilka mi umknęło;


 1. lotnisko - co zarząd zrobił w związku z projektem budowy trzeciego pasa na lotnisku Okęcie;
 2. odszkodowania za grunt zabrany pod budowę ulic - to sprawa miasta, ale Dzielnica powinna pomóc;
 3. polityka urbanistyczna - Włochy są zabytkowe, a przez brak planów zagospodarowania przestrzennego są nagminne sytuacje, kiedy pomiędzy niskimi domami budowane są budynki nawet cztero-piętrowe - a powinny mieć wyskość nie większą niż 10 metrów zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy; a waunki zabudowy ustala Dzielnica, nie delegatura Urzędu Miasta;
 4. czy do ogrzewania solarnego możliwe jest pozyskanie dopłat z funduszy unijnych;
 5. w przychodni rejonowej brak lekarza - kardiologia;
 6. przy boisku szkoły podstawowej należy podwyższyć płot, aby piłka nie wylatywała na zewnątrz;
 7. nowa linia autobusowa 149 ma w jedną stronę przystanek na żądanie - w drugą nie ma;
 8. boisko szkolne jest niewymiarowe - może być niebezpieczne dla dzieci, brak ścieżek rowerowych;
 9. czy ulica Popularna będzie przy remoncie poszerzona;
 10. kiedy ulica Zapustna zacznie być ulicą a nie drogą polną;
 11. radny Janusz Wojdalski - na ulicy Zapustnej są odwołania od wywłaszczeń, stąd opóźnienia; jednocześnie radny opowiedział o sprawie parku - "resztówka" została wykupiona na powiększenie parku, żadne inne cele nie wchodzą w grę;
 12. ulica Czereśniowa w czasie budowy węzła Łopuszańska i potem będzie narażona na ogromny hałas, czy przewidziano ekrany ochronne;
 13. dlaczego mieszkania komunalne mają tak duże powierzchnie, np. przy Naukowej powyżej 70 m2;
 14. sprawa nowej przychodni ciągnie się od kilku lat, może lepiej zrobić windy w obecnej;
 15. kiedy będzie możliwy wykup mieszkań w domu przy Potrzebnej 37;
 16. wbrew ustaleniom Studium Uwarunkowań, przy Bratniej jest budowany dom wysokości 14 metrów, pomiędzy domami jednorodzinnymi;
 17. co będzie się działo na placu przed kościołem, kiedy będzie tam porządek;
 18. Włochy są ze wszystkich stron otoczone drogami i torami kolejowymi, a to przecież Miasto-Ogród;
 19. przy zejściu do stacji PKP od wielu lat w tym samym miejscu tworzy się kałuża;
 20. śmieci z budów zrzucane są na prywatne, nieogrodzone posesje;
 21. wszędzie układa się kostkę bauma, a nie ma trawników;
 22. we Włochach powinno być tylko niskie budownictwo, a nowe jest tylko wysokie;
 23. czy idea Miasta-Ogrodu jest w jakimkolwiek zakresie aktualna - wszystkie problemy Włoch to wynik zapomnienia o tym właśnie założeniu;