<< Strona główna
<< Powrót na "Samorząd"


INFORMATOR- 506/2006
 
"DLA DOBRA WSPÓLNEGO" PO RAZ SIÓDMY
Już po raz siódmy redakcja naszej gazety ogłasza swój konkurs. Wszystkim, którzy nie śledzili do tej pory tej inicjatywy, pragniemy przypomnieć zasady konkursu. Od sześciu lat na przełomie roku zgłaszamy na łamach "Informatora" osoby oraz instytucje, które w sposób szczególny poprzez swoje zaangażowanie przyczyniają się do tego, że życie nasze, jako mieszkańców Ochoty i Włoch, jest lżejsze i godniejsze.
Pragniemy w ten sposób docenić zaangażowanie w nasze życie społeczne ludzi i instytucji. Konkurs ma również na celu promowanie postaw społecznikowskich i docenienie ludzi, którzy bardzo często poświęcają się innym.
Przez te sześć lat redakcji IOW, wraz z czytelnikami udało się uhonorować wiele instytucji i osób. Pragniemy podkreślić, że każdy może zgłosić osobę czy instytucję. Uzasadnienie zgłoszenia będziemy publikować w kolejnych numerach IOW.
Pragniemy również zastrzec sobie pewne ograniczenia.
Są nimi:
1. Zgłoszenie nie może być anonimowe.
2. Wskazane jest, aby osoba przez Państwa zgłaszana nic o tym nie wiedziała.
3. Wskazane, a wręcz niezbędne, jest dołączenie do uzasadnienia zdjęcia zgłaszanej osoby lub instytucji.
4. Nie można zgłaszać do konkursu: radnych, burmistrzów oraz członków redakcji IOW.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo wstrzymania nominacji do konkursu bez podania powodu
6. Każda osoba zgłoszona do konkursu otrzymuje od redakcji dyplom pamiątkowy.
7. Spośród osób zgłoszonych do konkursu kapituła składająca się z członków redakcji, oraz osób zaproszonych (przedstawicieli władz dzielnic oraz potencjalnych sponsorów) wyróżni laureatów.


Wszystkich czytelników zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 1.04.2007.
Zgłoszenia można nadsyłać listownie, e-mailem, faxem lub przekazywać osobiście członkom redakcji.
Oficjalna gala z wręczeniem nagród i wyróżnień spodziewana jest jak zwykle w kwietniu.

Redakcja